Eventos

Redefinición feminista de LA GUERRA Y LA PAZ - GERRAREN ETA BAKEAREN Birdefinizio feminista

14/05/12 - Seminario


La VIII edición de las Jornadas sobre Estrategias Positivas de Desarrollo tiene como eje conductor las reflexiones y las acciones en torno al papel de las mujeres en situaciones de conflicto y construcción de paz, desde una perspectiva feminista y vinculada a los procesos de empoderamiento de las mujeres. En las discusiones sobre las causas, las consecuencias y los significados de la guerra y la paz, han prevalecido los análisis masculinos, lo cual ha supuesto que las visiones y vivencias de las mujeres han quedado silenciadas o, en el mejor de los casos, reducidas a una única, la de víctimas de la violencia. Sin embargo, muchas mujeres en esos contextos tan difíciles e inseguros se reivindican como mucho más que un “grupo vulnerable”, mucho más que la categoría “mujeresyniños”, y mucho más que madres, esposas, hijas y hermanas. Son protagonistas en el activismo político contra las violencias y por la paz. Por otro lado, es necesario redefinir el término “paz” desde una mirada crítica y basada en la experiencia de las mujeres. Una paz no entendida como ausencia de violencia, sino construida en condiciones de justicia y democracia de género. Una paz que permita recuperar la memoria histórica y luchar contra la impunidad.

Garapenerako Estrategia Positiboen Jardunaldien VIII. edizioan ardatza gatazka-egoeretan eta bakegintzan emakumezkoek duten rolari buruzko hausnarketak eta ekintzak izango dira; eta hori emakumeen jabekuntza edo ahalduntzeari loturiko ikuspegi feminista batetik. Gerraren eta bakearen kausei, ondorioei eta esanahiei buruzko eztabaidetan gizonezkoen analisiak nagusitu dira orain arte eta emakumeen ikusmoldeak eta bizipenak maiz isilpean geratu dira, esan gabe, edo ikusmolde bakar batera murriztuta geratu dira; hau da, emakumezkoak indarkeriaren biktimak izan dira, besterik ez. Hala ere, emakume asko dira segurtasunik gabeko horrelako egoera zailetan “talde ahula” baino askoz gehiago direla aldarrikatzen dutenak; hau da, “emakumeak eta umeak” kategoriakoak izatetik harago, ama, emazte, alaba zein arrebak izatetik harago doazenak, hori baino askoz gehiago direnak. Izan ere, indarkeriaren aurkako eta bakearen aldeko aktibismo politikoan protagonistak dira. Beste alde batetik, “bakea” birdefinitu behar da emakumeen esperientzian oinarritutako ikusmolde kritiko batetik. Bakea ez da ulertu behar indarkeriarik ezaren sinonimo moduan, genero-demokraziarako eta zuzentasunerako baldintzetan egindako bake moduan baizik. Memoria historikoa berreskuratzea edo zigorgabetasunaren aurka borrokatzea ahalbidetzen du, besteak beste, horrela ulertutako bakeak. 


http://cooperacion.femp.es/uploads/documentos/1fe549d960378ded5425fcb632089d13.pdf